Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Offline Mừng Giáng Sinh 2015

Nhà khách La Thành chào đón...
Nhóm Gia Đình Những Người Bạn
Nhóm Facebook online
Anh Trần Trung là admin
Chị Daly Rosemos
*
Đêm mười chín Nhóm tổ chức
Vui Giáng Sinh ở Hà Nội
Nhóm Gia Đình Những Người Bạn
Tổ chức off vui như hội
**
Nhà khách La Thành chào đón
Hơn một trăm bạn tham gia
Đêm Giáng Sinh của chúng ta
Vui cùng nhau ta nâng chén
*
Chúc tình bạn vui tươi nhé
Mừng nhau hạnh phúc gia đình
Chúc mừng năm mới chúng mình
Ăn mừng Giáng Sinh - Năm Mới
**
OFFLINE vui thay sẽ tới
Giáng Sinh hăm bốn chưa qua
Mười chín vui trước một nhà
Gia đình chúng ta hạnh phúc
*
Noel-Giáng Sinh-Cầu Chúc...
Mấy ngài Tây theo Thiên Chúa giáo là chính.