Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Khánh thành rồi


 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn mừng Lễ khánh thành
Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh
Khánh thành rồi nâng cấp các bạn ơi
NGÀY BA MỐT THÁNG GIÊNG CẮT BĂNG THẬT LÀ VUI
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự
*
Ban Quản lý dự án 1 đại diện Chủ Đầu tư bạn ạ
Có đoạn BOT họ là Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bộ Giao thông vận tải của chúng mình
Bộ trưởng Đinh La Thăng đi cắt băng vui phết
**
Khoảng hai trăm kilomet dự án đầu tư nâng cấp
Đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh Quốc lộ 1A
Bốn làn xe chạy nay đã thông xe
Từ Hà Nội đi Vinh nay chỉ còn bốn tiếng
*
Đến Ngã ba Diễn Châu rẽ Yên Thành đường về quê tôi vẫn nhớ...

Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh
Khánh thành rồi nâng cấp các bạn ơi
NGÀY BA MỐT THÁNG GIÊNG CẮT BĂNG THẬT LÀ VUI
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự
*
Ban Quản lý dự án 1 đại diện Chủ Đầu tư bạn ạ
Có đoạn BOT họ là Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bộ Giao thông vận tải của chúng mình
Bộ trưởng Đinh La Thăng đi cắt băng vui phết
**
Khoảng hai trăm kilomet dự án đầu tư nâng cấp
Đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh Quốc lộ 1A
Bốn làn xe chạy nay đã thông xe
Từ Hà Nội đi Vinh nay chỉ còn bốn tiếng
*
Đến Ngã ba Diễn Châu rẽ Yên Thành đường về quê tôi vẫn nhớ..


Bài viết: Khánh thành rồi

Nguồn Zing Blog