Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Gặp mặt đầu hè

Đây là hình ảnh cuộc gặp mặt blogger Phan Thanh Bình từ Đức về thăm nhà hôm 11 tháng 5 năm 2012. Chúng tôi đến dự tại nhà hàng ven Hồ Tây, Hà Nội vào buổi tối. Mọi người nói chuyện vui vẻ.
Câu lạc bộ Yahoo blogger Hà Nội thường tổ chức gặp mặt. Năm nay là năm thứ ba chúng tôi hoạt động.
Từ trái sang phải: Hợp Sếch, Phan Vị Thủy, Sơn1955, Nhockhoaitien.


Từ trái sang phải: Phan Thanh Bình, Lê Giang, Hiền Như Mai, Nhockhoaitien, Sơn1955, Việt Hà.