Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Mừng sinh nhật Vân Anh

Ngày thứ bẩy ngày vui
Vân Anh mừng sinh nhật
Hăm hai năm sinh nhật
Bác mừng năm mươi ngàn
*
Nhỏ tuổi hơn anh An
Năm nay An hăm chín
May anh An gương mẫu
Vẫn chưa có gia đình
**
Trường Kinh tế quốc dân
Vân Anh học năm cuối
Sang năm Anh ra trường
Kế toán tiếng Anh nhé
*
Chị Yến Thanh còn bé
Mới đang học lớp mười
Vân Anh vui vẻ nhé
Hăm hai tuổi đến rồi
*
Đại gia đình cùng vui.

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Chúc mừng năm mới 2010

Tết 2010 Hà Nội
                 
Đầu năm mới 2010 tôi xin gửi tới bạn đọc lời chúc tốt đẹp.