Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Chương 5: Chuyên viên vượt khung


Gia đình tôi

1. Chánh Văn phòng mới

Từ tháng 4/2006 Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hân đi hưu đến tháng 10/2006 không có Chánh Văn phòng mà chỉ có 3 Phó Văn phòng là anh Nguyễn Thanh Vĩnh, anh Đỗ Hạnh và anh Nguyễn Văn Cán. 

Anh Vĩnh tạm thời phụ trách.

Ngay sau khi anh Hân nghỉ hưu 4/2006, Văn thư cho chuyển hết công văn "Đến" cho các phòng nhận mà không lưu tại Văn phòng nữa. Anh em các phòng rất phấn khởi. Họ có thêm việc làm và quyền giữ bản chính do các cơ quan hữu quan gửi đến.

-Anh Sơn không được Bộ khen thì giữ làm gì? Để anh em các phòng xử lý bản "Đến", còn phấn đấu. ai đấy nói.

Hồ sơ hoàn công anh em cũng tự nộp Bộ GTVT mà không nhờ đến tôi giữ nữa.

Văn thư lưu Công văn "Đi" là các văn bản do Ban phát hành.

Phần việc của tôi chỉ còn là mở Hồ sơ lưu văn bản "Đi", hàng ngày nhận lưu "Đi", đánh máy Bảng kê "Đi", lồng vào Hồ sơ và soát xét. Sau khi kết thúc 1 Hồ sơ, tôi đem ra nộp cho Văn thư lưu và mở Hồ sơ tiếp theo. 

Văn thư chỉ gửi lưu sản xuất, lưu cán bộ Lan Hương lưu mà không có lưu cơ quan.

-Tiết kiệm bản lưu, Thanh An nói.

 Cô ta lấy làm vinh dự vì Văn phòng xưa đưa anh Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa lên từ chức vụ Chánh Văn phòng lên Phó Tổng giám đốc năm 1998 lúc chúng tôi chưa về Văn phòng. Tất nhiên anh Hòa phải trả nợ cô ta trước cái Bằng khen.

Lúc này đã là năm 2006.

Tôi là cán bộ lưu trữ sản xuất đầu tiên của Ban nên vẫn giữ những tài liệu lưu trữ sản xuất từ khi anh Hân còn đi làm về trước (2001 - 4/2006) và đi chứng thực tiếp. Tôi về Văn phòng sau Thanh An.

Song số tài liệu này chia theo dự án rất phức tạp và để trong 1 giá sắt dài. Những Hồ sơ cũ dần theo năm tháng do chủ đã nghỉ hưu.

Giữ số tài liệu lưu được này cho tốt là được. Chứng thực mới là nhiệm vụ chính của tôi. 

Tôi thuộc phái anh Hân và anh Trụ đã nghỉ hưu.

Cuộc phấn đấu căng thẳng và vất vả nhất đã trôi qua. Tôi đã lên đến bậc 8/9, bây giờ là lúc lên nốt bậc 9/9 và đi chậm lại theo chế độ vượt khung mỗi năm 1% lương bậc 9/9.

Lúc này tăng cường thêm 1 văn thư là 2 Văn thư  là Nguyễn Thanh An và Lê Thị Mỹ nên yêu cầu công việc cho họ tăng lên.

Tháng 4/2006 chị Lê Thị Mỹ được tuyển dụng làm Văn thư cơ quan.

Mỹ là nữ thanh niên đang phấn đấu nên hăng hái nhằm vào đảng và học tại chức đại học.

 Cuối năm 2006, anh Phó Văn phòng Nguyễn Văn Cán do là chuyên viên chính nên xin lên Chánh Văn phòng.

Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa bổ nhiệm anh Nguyễn Văn Cán lên Chánh Văn phòng tháng 10 năm 2006 thay anh Nguyễn Văn Hân nghỉ hưu.

Anh Nguyễn Văn Cán nguyên là cán bộ của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, kinh qua Kế toán trưởng, lương ngạch chuyên viên chính xin về Ban làm việc từ năm 2003.

Năm 2005, anh Cán lên Phó Văn phòng.

Anh Cán là em anh Nguyễn Văn Công, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, sau này anh Công lên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (2012). 

Lúc này số có trình độ đại học của Văn phòng xếp như sau:

1. Nguyễn Văn Cán                     Chánh Văn phòng

2. Nguyễn Thanh Vĩnh                 Phó Văn phòng

3. Đỗ Hạnh                                  Phó Văn phòng

4. Nguyễn Đông Sơn                   chuyên viên ngoài đảng

5. Nguyễn Đại Đồng                     chuyên viên ngoài đảng

6. Nguyễn Thị Lan Hương           chuyên viên

 7. Trần Thủy Sơn                      chuyên viên

Được 1 tháng (11/2006) thì anh Cán bị kỷ luật Đảng, cách chức chính quyền, chậm lương 1 năm. 

Anh Cán bị khai trừ khỏi đảng 1 thời gian.

Anh Cán làm Phó Văn phòng hơn 1 năm từ 7/2005 đến 9/2006.

Anh Cán xuống chuyên viên chính ngoài đảng.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng Phó Tổng Giám Đốc lên kiêm Chánh Văn phòng (đến tháng 11/2006).

Anh Lê Đắc Tuấn lên Phó Văn phòng phụ trách công tác cán bộ (năm 2006).

Văn phòng tuyển anh Vũ Ngọc Dương (5/2007) chuyển công tác từ Hà Nam về Văn phòng Ban QLDA Thăng Long (Hà Nội) làm việc theo nguyện vọng cá nhân.

 Anh Dương (sinh năm 1964) nguyên là Phó Tổng Giám đốc, đảng viên ở 1 Doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam, lên Phó Văn phòng phụ trách 7/2007 rồi lên Chánh Văn phòng cuối năm 2007 (29/10/2007).

Anh Nguyễn Thanh Vĩnh và anh Đỗ Hạnh là hai anh Phó Chánh Văn phòng từ trước.

Anh Nguyễn Thanh Vĩnh được Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa bổ nhiệm lại là Phó Văn phòng phụ trách bộ phận Hành chính, quản trị (2006).

Anh Chánh Văn phòng Vũ Ngọc Dương có mời về quê thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam liên hoan nhận chức thịt tái dê, tiết canh dê, rượu trắng ngon.

Anh Lê Đắc Tuấn Phó Văn phòng chuyển làm Trưởng phòng Láng - Hòa Lạc năm 2007 (rút lên).

Anh Nguyễn Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc thôi kiêm Chánh Văn phòng 2007 (rút lên).

Từ năm 2008, anh Vũ Ngọc Dương chính thức làm Chánh Văn phòng Ban QLDA Thăng Long. 

Anh Vĩnh và anh Hạnh làm Phó Văn phòng.

Quyết định bộ nhiệm anh Vũ Ngọc Dương 10/2007

  Từ khi có Chánh Văn phòng, công việc mới tiến triển tốt đẹp.

Văn phòng (3/2007) tuyển dụng anh Trần Thủy Sơn mới tốt nghiệp cao đẳng Tự động hóa về làm việc. Trần Thủy Sơn phát huy tốt,  học liên thông tại chức và nay đã có bằng Đại học.

Trần Thủy Sơn phụ trách điện nước cơ quan, điện cầu thang máy, máy phát điện phục vụ khi mất điện đèn (thuộc Bộ phận hành chính, quản trị của anh Vĩnh).

Thủy Sơn còn lo trang trí Phông hội nghị, họp, amply, micro, thiết bị Hội trường...

Hai thanh niên Thủy Sơn và Mỹ được kết nạp đảng.

Tháng 6/2007 Ban cho cán bộ công nhân viên chức khai lại lý lịch 3 đời. Tôi khai đầy đủ bên chồng, bên vợ. 

Nhìn chung lý lịch chỉ được đời bố về sau, ông nội  tôi vẫn là địa chủ.

Theo lí lịch thì tôi vẫn không được vào đảng.

Tháng 9/2007 anh Đỗ Hạnh Phó Văn phòng được bầu làm kiêm Tổ trưởng Công đoàn Văn phòng.

2. Thỏa ước lao động tập thể

Năm 2008 là năm đầu tiên anh Vũ Ngọc Dương được xác nhận Thỏa ước Lao động tập thể (Phân giao nhiệm vụ) cho Văn phòng như sau:

-Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Ban QLDA Thăng Long

-Căn cứ năng lực thực tế của CBCNV, Văn phòng Ban QLDA Thăng Long phân công nhiệm vụ cho từng thành viên (số có trình độ đại học) như sau:

1. Vũ Ngọc Dương Chánh Văn phòng (lên Phó TGĐ 4/2014)

2. Nguyễn Thanh Vĩnh Phó Chánh Văn phòng

3. Đỗ Hạnh Phó Chánh Văn phòng

4. Nguyễn Văn Cán Chuyên viên chính (lên Chánh Văn phòng 8/2014)

5. Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên

6. Trần Thủy Sơn Chuyên viên

7. Nguyễn Đông Sơn Chuyên viên

8. Nguyễn Đại Đồng Chuyên viên

Chúng tôi (Sơn, Đồng ngoài đảng nên đặt xuống cuối danh sách).
Năm 2008 tôi là Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Năm 2009 tôi là chiến sỹ thi đua cơ sở.
Năm 2010 anh Dương trúng cử Ủy viên BCH đảng Bộ cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015. 
Anh Dương trúng cử BCH Đảng bộ Ban.

Anh Dương trúng cử tiếp Chủ tịch công đoàn Ban.
Tôi vẫn giữ vững định biên chuyên viên Lưu trữ, chứng thực của mình ở Văn phòng.

3. Công tác chứng thực và lưu trữ tài liệu.

Lúc này, năm 2007 Chính phủ có Nghị định 79/2007/NĐ-CP cho phép các UBND phường tham gia chứng thực tài liệu tiếng Việt cho các cơ quan và nhân dân.

Từ tháng 5 năm 2007 tôi tiếp tục đi chứng thực tài liệu ở UBND phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chị Nguyễn Hải Hồng và Vương Thị Bích Huệ tham gia chứng thực tài liệu.

Từ năm 2008, tôi chuyển sang chứng thực tài liệu ở Ủy ban nhân dân phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà nội. Phường này ít khách nên việc chứng thực tài liệu nhanh hơn.

Anh Cao Gia Quý, anh Nghiêm Xuân Hùng, anh Trần Văn Thịnh, chị Lưu Thị Thu Chung, chị Lê Thị Vân Anh, chị Cao Anh Hoa, anh Trần Văn Thuần đều đã tham gia chứng thực tài liệu cho tôi.

Anh Nghiêm Xuân Hùng nay đang là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Phú phụ trách việc ký bản sao.

Hiện chị Lê Thị Vân Anh và Cao Anh Hoa đang tham gia chứng thực tài liệu.

Những tài liệu tiếng nước ngoài hay cần dịch ra tiếng nước ngoài thì chứng thực ở Văn phòng Dịch thuật VHD ở số nhà 197 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Văn phòng sẽ dịch và sang Phòng Tư pháp quận chứng thực cho người yêu cầu theo đúng Nghị định 79/2007/NĐ-CP.

Tôi làm việc tốt và đi chứng thực được nhiều yêu cầu của các phòng.

Việc tuyến Phường nhận chứng thực tài liệu làm phần việc của tôi cũng đỡ vất vả vì tôi cũng sắp đến tuổi hưu trí (53 tuổi).

Văn bản tôi chứng thực là các Văn bản của Chính phủ, của Bộ GTVT, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng Công trình Giao thông, của Viện Thiết kế GTVT, UBND thành phố, các quận, huyện, nhà thầu...

Tôi được đánh máy thống kê "Bảng kê "Đi" sản xuất và lập Hồ sơ thu thập lưu trữ văn bản "Đi".

 Mỗi Hồ sơ khi hoàn tất thì đem ra cho Văn thư lưu. 

Từ việc chia lưu theo các dự án xây dựng cầu đường giao thông nay quay lại để Hồ sơ lưu theo thời gian.

Văn thư lưu các Hồ sơ "Đi".

Máy vi tính và máy in Lazer tôi dùng để soạn thảo của Văn phòng không kết nối Internet.

Từ năm 4/2006 đến 12/2009 tôi không phải giữ tài liệu lưu trữ "Đi" mới mà chỉ giữ những tài liệu lưu từ thời anh Hân là Chánh Văn phòng là chính.

Cuối năm 2007, anh Vũ Ngọc Dương ký muỗi quyết định lương cho anh Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa ký nâng bậc lương cho tôi lên Viên chức loại A1 bậc 9/9 = 4,98 đúng niên hạn từ tháng 10 năm 2007. 

Bậc 9 là bậc cuối cùng.

Tôi xin lên vượt khung tiếp theo.

Tôi tiếp tục là chuyên viên Văn phòng giữ chức danh lưu trữ, chứng thực tài liệu, là viên chức loại A1.

4. Các chức danh của Văn phòng

Văn phòng có nhiều lao động các nghề (4 Tổ) như:

1.     Tổ Cán bộ.

2.     Tổ Hành chính quản trị. (Số nhân viên Văn thư, Lưu trữ, Điện nước, Phục vụ, an ninh)

3.     Tổ Bảo vệ

4.     và Tổ Lái xe.

Đầu năm 2012 anh Vũ Ngọc Dương là Chuyên viên chính,  Chánh Văn phòng, Ủy viên Đảng bộ, Bí thư chi Bộ, Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Thăng Long.

Anh Nguyễn Thanh Vĩnh và anh Đỗ Hạnh là hai chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng.

Hệ số lãnh đạo của Chánh Văn phòng là 0,5 và của Phó Văn phòng là 0,3.  

(Thời anh Hân Hệ số lãnh đạo là Trưởng phòng 0,4 và Phó phòng 0,3)

a) Tổ cán bộ có:

1. Nguyễn Văn Cán chuyên viên chính Tổ trưởng tham gia công tác Cán bộ

2. Nguyễn Thị Lan Hương chuyên viên Lao động tiền lương. 

Tổ phát hành các quyết định Tuyển dụng, tập sự, nâng cấp, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm... cán bộ, công tác Bảo hiểm xã hội, BHYT, soạn thảo quy trình bổ nhiệm cán bộ, tái bổ nhiệm sau 1 nhiệm kỳ 5 năm, công tác đảng, chính quyền...

Công tác cán bộ là quan trọng và luôn được Chánh Văn phòng quan tâm.

b) Tổ Hành chính - Quản trị (Anh Vĩnh Phó Văn phòng là Tổ trưởng) có:

1. Lê Thị Mỹ Văn thư, kế toán Văn phòng, chuyên viên Văn phòng chuyển cơ quan 2013

2. Nguyễn Thanh An nhân viên Văn thư (đi hưu 7/2012)

3. Trần Thủy Sơn chuyên viên phụ trách điện nước.

4. Đoàn Thị Xuyên nhân viên phục vụ Lãnh đạo

5. Nguyễn Đông Sơn chuyên viên Lưu trữ, chứng thực

6. Nguyễn Đại Đồng chuyên viên Quốc phòng, an ninh

7. Hà Thị Mai nhân viên cấp dưỡng

8. Hoàng Minh Thu Lan nhân viên cấp dưỡng

c) Tổ lái xe có 15 người do Nguyễn Phú Cường là Lái xe - Tổ trưởng. 

d) Tổ Bảo vệ có 10 người do Trần Sỹ Thao là Tổ trưởng- nhân viên bảo vệ. 

Trong bảng công chính có 36 người.

Anh Nguyễn Thanh Vĩnh (sinh năm 1973) được tái bổ nhiệm 1 nhiệm kỳ Phó Chánh Văn phòng từ 2008 - 2013.

Chị Lê Thị Mỹ như đã biết, được tuyển dụng làm Văn thư từ tháng 4/2006 được theo học đại học tại chức, được phát triển đảng (sau chuyển cơ quan năm 2013.)

Hoàng Minh Thu Lan được nâng từ Hợp đồng ngắn hạn lên tuyển dụng chính thức dài hạn làm cấp dưỡng.

Chị Hà Thị Mai từ tháng 9/2008 người Nghệ An được tuyển dụng làm nhân viên phục vụ (cấp dướng) không thời hạn.
Anh Đỗ Hạnh được bầu lại và tái bổ nhiệm là Phó Văn phòng nhiệm kỳ II tháng 6/2010 nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tổ trưởng Công đoàn là anh Đỗ Hạnh (sinh năm 1966) được bầu lại tháng 11/2010.

Tổ phó Công đoàn là chị Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1979) lên năm 2010.

Năm 2012, anh Hạnh được tái trúng cử một nhiệm kỳ Tổ trưởng Công đoàn nữa 2012 - 2015.

 Anh Hạnh được chuyển chuyên viên hưởng lương A1 bậc 9/9 (4,98) vượt khung.

Anh Nguyễn Văn Cán (sinh năm 1967) được kết nạp đảng lại và bầu là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Ban Quản lý dự án Thăng Long ba nhiệm kỳ liền.

Nhiều cán bộ trẻ kinh qua Văn phòng nay đang làm việc ở các phòng khác cũng đã được kết nạp đảng và có trình độ đại học như:

Nguyễn Thị Tường Vân, Ngô Thu Hà, Nguyễn Mai Khanh, Nguyễn Viết Chung, Ngô Văn Mạnh.

Một số cán bộ khác cũng kinh qua Văn phòng như :

Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Phượng, nay đang làm việc ở các phòng khác.

Có người đã chuyển cơ quan khác như Nguyễn Thị Thái Xuân, Lê Thị Thu Trang.

Theo quy hoạch cán bộ kế cận đầu năm 2013 thì:

1. Kế cận Chánh Văn phòng: Vĩnh, Cán, Hạnh.

2. Kế cận Phó Văn phòng: Lan Hương, Cán, Mỹ.

Họ là các đảng viên có trình độ đại học, đang công tác tại Văn phòng, thâm niên trên 5 năm liên tục làm việc tại Văn phòng.

Tôi mua điện thoại di động để phục vụ, có thẻ ATM (từ tháng 2 năm 2008) nhận lương tháng.Thẻ ATM do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh trì phát hành. 

Phòng Giao dịch Lĩnh Nam của Chi nhánh Thanh Trì ở phố Nam Dư ngay cạnh trụ sở cơ quan thuận tiện lấy tiền ra và rút tiền gửi dài hạn. Có máy ATM.

Lúc này, lãi suất Ngân hàng đảm bảo trượt giá và có lãi. Tôi bắt đầu có tiền gửi tiết kiệm.

Tháng 11 năm 2007 tôi được cấp Bằng chứng nhận giải khuyến khích cuộc thi viết về đề tài "Nói không với vi phạm trật tự an toàn giao thông" do báo An ninh thủ đô và báo Vietnamnet điện tử đồng tổ chức. Tôi là tác giả 2 bài báo được giải.

Những năm làm việc ở Văn phòng sau này, tôi được dự các cuộc Họp Văn phòng.

Tuy chưa được Bộ khen lần nào, tôi vẫn là viên chức loại A1 hưởng lương chuyên viên Văn phòng.

5. Thành lập Bộ phận Văn thư - Lưu trữ.

Ngày 16/11/2009 có Thông báo số 2167/BQLDATL-TB của Chánh Văn phòng Vũ Ngọc Dương thành lập Tổ Văn thư - Lưu trữ.
1. Nguyễn Thanh Vĩnh - Phó Văn phòng, Tổ trưởng
2. Nguyễn Thanh An - Tổ viên - Nhân viên Văn thư (Hưu 2012)
3. Nguyễn Thái Xuân - Tổ viên - Chuyên viên Lưu trữ Cán bộ (chuyển cơ quan)
4. Lê Thị Mỹ - Tổ viên -Nhân viên Văn thư
5. Nguyễn Đông Sơn - Tổ viên - Chuyên viên Lưu trữ chứng thực tài liệu các Dự án
 
Do ở cuối dây chuyền nên tôi vẫn đội số danh sách này. 

Thông báo thành lập Bộ phận Văn thư - Lưu trữ
Nhiệm vụ giao cho viên chức trong quyết định này chỉ là 1 phần định biên của họ để thành lập bộ phận.

Giai đoạn sau này (Từ năm 2010-), tôi được đem tài liệu về nhà dùng máy vi tính cá nhân của gia đình soạn thảo Bảng kê "Đi" phục vụ Văn phòng.

Từ năm 2010 tôi được lưu giữ thêm các Hồ sơ Lưu "Đi" hàng năm. Mỗi năm có chừng 4 đến 7 Hồ sơ "Đi", để tài liệu theo thời gian phát hành trong tủ sắt 2 cánh rất đẹp. 

Việc tra cứu sử dụng rất tiện lợi.

 Anh em nghiệp vụ các phòng phấn khởi cùng hành nghề.

Chị Nguyễn Thanh An, nhân viên Văn thư Văn phòng lương ngạch Nhân viên Văn thư vượt khung nhiều phần trăm. Nguyên là Tổ trưởng Công đoàn Văn phòng, chị công tác từ thời Ban  Quản lý công trình Giao thông 3 sát nhập vào Ban Quản lý dự án Thăng Long năm 1988, liên tục là nhân viên Văn thư. 

Chị được Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải năm 2010.

 Chị đi hưu tháng 7/1012

Nguyễn Thái Xuân có một con trai và sinh con thứ 2 tại Văn phòng. Được phát triển đảng và có trình độ đại học, chị được mọi người quý. 

Tôi vẫn nhớ lần đi tham quan Lạng Sơn xe hơi bị công an giữ lại kiểm tra giấy tờ, chị tuy bụng mang dạ chửa vẫn xuống xin cho xe đi tiếp. Nể chị Công an cũng cho đi mà không bắt phạt gì.

Chị Xuân đảng viên được Bằng khen Bộ trưởng và chuyển cơ quan.

Đầu năm 2010 tôi được anh em giúp chuyển tài liệu lên tầng hai để Tổng Công ty VEC mượn phòng 102 làm việc. Song anh Nguyễn Đại Đồng đang làm việc cùng tôi trong phòng 102 bức xúc đâm đơn kiện Tổng Giám đốc đòi bảo lưu vị trí làm việc.

Tôi tranh thủ phòng 102 không có tài liệu hút sạch bụi trong phòng. Được vài ngày Văn phòng lại cho chuyển tài liệu lưu trữ của tôi xuống phòng 102 và cho Tổng Công ty VEC mượn phòng ở tầng hai.

Chúng tôi (Sơn, Đồng) lại làm việc trong phòng 102 như cũ.

Phòng Quản lý dự án một chuyển thêm tài liệu vào phòng 102 để chiếm dụng một diện tích lớn.

Chỗ làm việc của 2 anh em có bị thu hẹp lại. 

Mùi hôi của tài liệu khó chịu nên chúng tôi phải dùng điều hòa nhiệt độ có quạt gió hút lọc bớt mùi hôi hàng ngày.

Trong khi chuyển lên, chuyển xuống có thất lạc vài hồ sơ lưu "Đi". Tôi có làm Báo cáo cho Chánh Văn phòng ngay kịp thời.

Họp thi đua cuối năm 2010 anh Dương hỏi Lan Hương ai xứng đáng bằng khen Bộ trưởng, cô ta không biết nên vẫn trả lời là:

-Chú Sơn chứ ai.

Anh Dương chỉ cười nhạt.

 Do để thất lạc tài liệu đầu năm 2010 và vi phạm một vài việc khác, tôi bị mất Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2010 và mất Bằng khen năm 2010 (2008 - 2010).

 Các năm 2010, 2011. 2012 tiếp theo tôi chỉ là lao động tiên tiến.

Năm 2012 tôi là chuyên viên Văn phòng loại A1 vượt khung 7% (10/2012) chưa giữ chức vụ gì.

Nguyễn Thanh An (ngoài đảng) và Trần Sỹ Thao (đảng viên lái xe) được Bằng khen năm 2010.

Chị Mỹ được phát triển đảng, đỗ đại học và chuyển đi cơ quan khác năm 2013

Cũng may số tài liệu này cho đến nay chưa bị bức xúc gì và đã hết dần niên hạn lưu trữ. Thường sau 10 năm có thể thanh lý tài liệu. 

Hơn nữa phòng phát hành có 1 bản lưu nội bộ rồi, chúng tôi chỉ lưu 1 bản xơ cua phục vụ cơ quan mà thôi.

Thường khi phát hành chỉ lưu 1 bản "Đi" không có chữ ký mực tươi.

Anh Dương và Thủy Sơn là 2 người liên đới. 

Xưa ông Phó Giám đốc phụ trách Việt nam (1989-1990) cũng lo tôi không được tuyển dụng lại có khuyên nên nhờ luật sư tham gia bào chữa nếu có bị sa thải trái pháp luật (vô cớ).

May cho đến nay tôi chưa bị xét xử lần nào.

6. Các Bộ phận khác của Văn phòng.

Bộ phận Hành chính - Quản trị còn nhiều viên chức. Thời gian sau này anh Chánh Văn phòng Vũ Ngọc Dương không kiện gì anh Nguyễn Đại Đồng (sinh năm 1957)  mà giải quyết vượt khung A1 bậc 9/9 (4,98)  lên lương sau tôi hơn 1 năm. 

Song anh Dương cũng vẫn bức xúc việc anh Đồng không đi làm đều và tuyên bố cắt thi đua Đồng chuyên viên và anh Năm nhân viên bảo vệ bị nghi ăn cắp xe may Dylan không được Lao động tiên tiến. 

Việc này chỉ mất tiền thưởng tiên tiến (thường là 200,000 đồng) mà không bị chậm lương.

Anh Nguyễn Đại Đồng là viên chức A1 hưởng lương chuyên viên Văn phòng  A1 bậc 9/9 (4,98) vượt khung 5% tháng 1/2012.

Tôi  vượt khung 5% tháng 10/2010 trước 1 năm 3 tháng.

Tôi và Đồng vui vẻ duy trì khoảng cách này do tôi sinh năm 1955, Đồng sinh năm 1957 thua tôi 2 tuổi.

Chị Đoàn Thị Xuyên (sinh năm 1960) là nhân viên phục vụ Lãnh đạo Ban ăn lương ngạch nhân viên Kỹ thuật vượt khung nhiều phần trăm.

Hai chị cấp dưỡng là Hoàng Minh Thu Lan và Hà Thị Mai hưởng lương Nhân viên phục vụ.

Càng ngày yêu cầu thi đua càng cao. Muốn có Bằng khen phải có sáng kiến làm lợi cho nhà nước. Việc này rất khó đối với định biên của chúng tôi. 

Chi bộ cũng thi đua quyết liệt, nên anh chị em viên chức ngoài đảng (Sơn, Đồng, Xuyên, Mai, Lan, các nhân viên bảo vệ) khó được khen.

Tuy mấy năm liên tiếp không xét Chiến sỹ thi đua cơ sở cho chúng tôi (2010 - 2012), anh Dương vẫn hứa sẽ tìm cách cấp cho mỗi lao động 1 bằng khen trước khi về hưu.

Bộ phận bảo vệ và lái xe cũng phức tạp. Số lái xe giảm biên chế tất nhiên không được khen gì.

Anh Điệp làm Tổ trưởng bảo vệ có thời hạn. Tháng 4/2008 thì anh Nguyễn Hữu Tùng (sinh năm 1964) lên làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ thay anh Nguyễn Huy Điệp chuyển lên Phòng Quản lý dự án 5.

Sau khi không tìm thấy tài liệu thất lạc và 1 số vụ việc khác, anh Tùng làm đơn xin thôi giữ chức Tổ trưởng Tổ bảo vệ 3/2011.

Năm 2010 một số anh em Văn phòng (Bảo vệ, lái xe) bị Công an bắt quả tang đang đánh bạc ăn tiền trong cơ quan. Sau khi xin tha án, họ bị cắt Lao động giỏi năm 2010 (phạt nặng hơn tôi).

Anh Thao (nguyên Lái xe vượt khung) được Bằng khen thay tôi lên Tổ trưởng Tổ bảo vệ 3/2011.

Tình hình khó khăn, thu nhập năm 2013 bị giảm đi đáng kể, biên chế giảm một số lái xe không có việc làm. Anh Dương hứa xin tiếp hệ số thu nhập Ban, sẽ xin lương tối thiểu tăng chừng 1,5 đến 1,7 lần so với hệ số 1.

Anh Trần Quốc Thắng (nguyên Lái xe vượt khung) lên Tổ trưởng Tổ bảo vệ 4/2013.

Anh Trần Sỹ Thao thôi giữ chức Tổ trưởng Tổ bảo vệ (4/2013), sau chuyển làm nhân viên lái xe con 4/2013.

Việc thay đổi vị trí làm việc của 1`số nhân viên lái xe như vậy là do lái xe hết việc làm chuyển làm nhân viên bảo vệ, văn thư, điện nước...tránh bị sa thải.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng ký quyết định tái bổ nhiệm anh Hòa
7. Nhiệm kỳ thứ hai

Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa được Bộ trưởng Bộ GTVT tái Bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ hai giữ chức Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đây là quyết định thứ hai.

 Quyết định bổ nhiệm năm 2006 do Bộ trưởng Đào Đình Bình ký.

Anh Vũ Ngọc Dương được bầu đủ phiếu tín nhiệm và được Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa bổ nhiệm lại là Chánh Văn phòng Ban QLDA Thăng Long nhiệm kỳ 2012-2017.
Năm 2012 do anh Dương được tái bổ nhiệm lại 1 nhiệm kỳ, anh Dương xin cho 100% anh chị em Văn phòng được là Lao động tiên tiến trở lên.
Lúc này Tổ Bảo vệ có theo lời khuyên của anh Dương làm một tiệm rửa xe hơi trong sân cơ quan Ban, vừa rửa xe cho sạch, vừa kiếm ăn thêm. 
Anh em còn tự túc rau ăn nhờ vạt rau bên kia đường họ trồng trên đất hoang hóa.
 Anh em đã mặc đồng phục. Xe máy vào ra cơ quan có phát vé xe bảo vệ phòng mất trộm, mất cắp.
Công tác Bảo vệ được chấn chỉnh đáng kể.
Tuy vậy anh Dương vẫn chưa hài lòng, anh ta chỉ giải quyết thi đua cho Tổ bảo vệ đều là lao động tiên tiến như tôi không có ai là Chiến sỹ thi đua cơ sở cả.
 Anh Dương cho phép anh em bảo vệ hàng tháng được chấm thêm giờ, những lại giảm mức thưởng Tết từ 3 triệu xuống 2 triệu.
Anh Dương vẫn phàn nàn công tác bảo vệ còn nhiều thiếu sót như để Khách ra vào bừa bãi, lên ức hiếp Lãnh đạo Ban đòi mua từ thiện làm nghèo nhau, ngày nghỉ, ngày Lễ xe hơi ra vào khả nghi trộm tài sản cơ quan Ban mang ra không ai kiểm soát, Phòng làm việc của anh ta còn bị kẻ xấu mở cửa soát xét tài liệu mất trộm tài sản...
Song Bảo vệ được hỗ trợ nhà lắp ráp nên có chỗ ngủ qua đêm, ti vi, bếp. Phòng bảo vệ bên ngoài thông vào gian trong rộng và có giường khi cần nghỉ được.
Kết quả Tổ Bảo vệ được 3 người là Thắng, An, Tùng là chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014.
Công tác lái xe cũng bị phàn nàn là không để di động khi cần điều xe không được.
 Chỉ cấp xe cho Phó Bộ phận trở lên đi công tác, không cấp xe cho chuyên viên đi công tác.
Về bảo dưỡng, sửa chữa xe hơi cũng than phiền là đòi sửa nhiều xe 1                          lúc
Chi ủy Chi bộ Văn phòng
  tốn kém, nên bố trí sửa chữa xe hơi rải ra trong năm kế hoạch đỡ gây sự chú ý của Phòng Tài chính kế toán.
Về đi công tác cũng lo khấu hao xe và xăng đi, không đi Dự án BOT nhiều quá không có kinh phí thanh toán.
Lái xe cũng có một phòng nghỉ uống nước và chờ việc ở tầng hầm.
Chú Nguyễn Cao Điềm nguyên Chánh Văn phòng Ban thuộc Bộ GTVT đầu tiên (1988 - 1996) mất năm 2012. Tôi đi dự tang ở Nhà tang Lễ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Hồng Lam con gái đầu lòng của chú nay đang làm Phó phòng Tài chính kế toán ở Ban.

Anh Vũ Xuân Hòa Tổng Giám đốc,  Nguyễn Văn Hân nguyên Chánh Văn phòng, Nguyễn Huy Tâm nguyên Phó Văn phòng, Vũ Ngọc Dương Chánh Văn
phòng... có dự tang.

  Văn phòng có các anh chị Dương, Cán, Vĩnh, Hạnh, Lan Hương, Vũ, Cường, Thao, An, Thủy Sơn... đều được một đến nhiều Bằng khen của Bộ GTVT.
Văn phòng có Bằng khen của Bộ GTVT.
Tôi được Bộ khen năm 2013 - 2014.

8. Văn phòng năm 2013

Sáng 8 tháng 3 năm 2013, Văn phòng triển khai họp giao nhiệm vụ đầu năm cho anh chị em, quân số lại đi làm đầy đủ, 2 người nữ lao động nghỉ đẻ con thứ hai là Lan Hương và Mỹ đã đi làm trở lại.
Hệ số thu nhập lại tăng lên 1,7 từ tháng 2/2013.
Đặng Văn Dũng chính thức làm Văn thư thay Nguyễn Thanh An.
Tôi (Sơn) lo lưu trữ, chứng thực.
Anh Dương khen ngợi anh Nguyễn Văn Cán và mình đã khắc phục khó khăn khi 2 lao động nữ Văn phòng nghỉ đẻ, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Anh Dương tặng hoa chị Đoàn Thị Xuyên Tổ trưởng tổ nữ công Văn phòng là lao động nữ lớn tuổi nhất Văn phòng (sinh năm 1960), đã vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ khi 2 nữ lao động Văn phòng đồng thời nghỉ đẻ sinh con thứ 2.
Anh Dương hứa sẽ tặng Sơn và Xuyên mỗi người 1 Bằng khen của Bộ GTVT trước khi nghỉ hưu (cả hai gương mẫu chỉ có một con gái).
Cụ thể năm 2013 sẽ xét cả 2 là Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Quả nhiên năm 2013 chúng tôi là Chiến sỹ thi đua cơ sở thật. Mọi người cùng vui.
Năm 2013 anh Dương đồng ý bổ nhiệm anh Nguyễn Văn Cán lên Phó Văn phòng. Chúng tôi đi ăn liên hoan quán Gà già Hưng Yên. Mọi người vui vẻ.
Song Chiến sỹ thi đua cơ sở 1 năm chưa thể được Bằng khen Bộ trưởng nên anh Dương đưa hai lái xe Nguyễn Xuân Thủy và Phạm Huy Vũ lên Bộ khen năm 2013.
Không ai có ý kiến gì.
Phái lái xe lại thắng 1 năm nữa.

Tháng 4 năm 2014 anh Vũ Ngọc Dương được Bộ trưởng Đinh La Thăng bổ nhiệm lên Phó Tổng Giám đốc.
Tháng 8 năm 2014 anh Nguyễn Văn Cán được Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa bổ nhiệm lên Chánh Văn phòng.
Hai anh liên hoan chung trong phòng Vip (phòng ăn) cơ quan.
Anh Nguyễn Huy Điệp được chuyển về làm Văn thư thứ hai.

9. Ban năm 2011

Ban Quản lý dự án Thăng Long tham gia khởi công dự án cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng (tháng 12/2011). Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tới dự. Cầu đang được xây bằng vốn ODA Hàn Quốc là 100 triệu USD và vốn đối ứng 37 triệu USD của Chính phủ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư dự án.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (12/2011- nay) là ông Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng người Nam Định.

Ban Quản lý dự án Thăng Long là đại diện chủ đầu tư Dự án.

Ngày 11/1/2011 anh Vũ Xuân Hòa Tổng Giám đốc Ban được Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng Bổ nhiệm lại tiếp tục làm Tổng Giám đốc Ban có thời hạn.

Quyết định tái bổ nhiệm.

 

Tổng kết Ban năm 2011, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đến dự. Thứ trưởng người Nghệ An.

Thứ trưởng biểu dương anh chị em cán bộ công nhân viên chức Ban.

Thứ trưởng thông báo là do Nhà thầu để xảy ra một số gói thầu kém chất lượng và một số tai nạn lao động gây thiệt hại vật chất và con người nên Ban Quản lý dự án Thăng Long năm 2011 không được xét bằng khen của Bộ Giao thông vận tải. Dự án cầu Thanh trì, sau vụ sập 4 thanh dầm của một nhịp cầu cạn Pháp Vân kéo dài gói 3A, Tổng Giám đốc Nhà thầu là Tổng Công ty xây dựng Thăng Long bị kỷ luật khiển trách.

Cầu Phù Đổng thuộc dự án cầu Thanh trì bị sập sàn đạo gây thiệt hại vật chất và 2 người công nhân bị thương nặng.

Thứ trưởng phàn nàn là dự án đường Vành đai 3 giai đoạn I kéo dài tiến độ quá mức cho phép.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (người chỉ tay) đi kiểm tra công trường xây dựng giao thông

 

Thứ trưởng thông báo mấy vụ việc gần đây là:

Dự án đường Vành đai 3 giai đoạn 2 khi đang thi công gói 1 do Nhà thầu Liên danh Samwhan (Hàn Quốc) - Tổng công ty xây dựng Thăng Long thi công, sàn đạo nghiêng làm thanh dầm rơi xuống đường Phạm Hùng gây thiệt hại vật chất 1 công nhân  và 1 lái xe bị thương.

Dự án đường Láng Hòa Lạc giai đoạn 2 (đại lộ Thăng Long) do Nhà thầu Tổng công ty Vinaconex thi công cũng có nhiều đoạn (5km) bị lún kém chất lượng.

Đoàn thanh kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải mới đi kiểm tra phát hiện và nhắc nhở.

Đây là các dự án do Ban Quản lý dự án Thăng long tham gia quản lý bên A nên cũng bị trách nhiệm liên đới.

Tôi đang tham gia theo dõi lưu trữ văn bản "Đi" các dự án và chứng thực tài liệu các dự án cũng bị Tổng Giám đốc nhắc nhở nhẹ trong Báo cáo Tổng kết trước đấy, có để thất lạc một số tài liệu lưu trữ khi chuyển từ phòng nọ sang phòng kia.

Tuy vậy, tôi vẫn là Lao động tiên tiến năm 2011.

Thứ trưởng thông báo là năm 2012 sẽ quy trách nhiệm cụ thể để kỷ luật các cá nhân hay tập thể vi phạm để xảy ra mất chất lượng dự án, tai nạn lao động, chậm tiến độ dự án, tính khống dự toán tham nhũng, sinh con thứ ba.

Năm 2012 Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải.

10. Ban năm 2012

Ban Quản lý dự án Thăng Long có trụ sở tại tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là tòa nhà 6 tầng bề thế, nằm cuối đường Lĩnh Nam, chân cầu Thanh Trì.

Đầu năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 99/QĐ-TTg cho phép 16 đơn vị trong đó có Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay còn 4 Ban Quản lý dự án sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải trong Quyết định này.

Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa (người đang đứng)

 

Ban hiện có (năm 2012):

1 Tổng Giám đốc, 1 Kế toán trưởng, 3 Phó Tổng giám đốc, 8 Phòng ban.

1. Vũ Xuân Hòa Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, người Nam Định

2. Trần Văn Chiến Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán người Hà Nam (Bộ trưởng Đinh La Thăng Bổ nhiệm giữ chức Kế Toán trưởng từ 1/9/2012, HSLĐ = 0,6).

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký quyết định bổ nhiệm


3. Hồ Ngọc Loan Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư đảng ủy người Nghệ An

4. Nguyễn Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc Người Hà Bắc

5. Phạm Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc Người Hải Phòng

6. Vũ Ngọc Dương Chánh Văn phòng, Ủy viên đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ban.

7. Lê Thanh Hải Trưởng phòng Kế hoạch

8. Đỗ Quang Minh Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ủy viên đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban

9. Lưu Tuấn Cường Trưởng phòng Quản lý dự án 3

10. Nguyễn Minh Lương Trưởng phòng Quản lý dự án 4

11. Đỗ Thị Hồng Vân Trưởng phòng Quản lý dự án 5

12. Hoàng Văn Phúc Trưởng phòng Quản lý dự án 2

Ban là đơn vị hành chính, sự nghiệp chưa tự chủ về kinh tế.

Hàng năm Bộ Giao thông vận tải duyệt định biên, quỹ lương, quỹ chi tiêu Ban.

Ban mới tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập cơ quan rất vui. Đến dự (5/2/2012) có nhiều Lãnh đạo và Cán bộ Ban Quản lý dự án Thăng Long đã nghỉ hưu.

Mọi người kiên trì ý kiến giữ nguyên trạng Ban Quản lý dự án Thăng Long không chuyển đổi thành doanh nghiệp.

May cho chúng tôi, Dự án đường Vành đai 3 Giai đoạn 2 dài gần 9 km do Ban QLDA Thăng Long làm đại điện chủ đầu tư vốn ODA Nhật Bản được các nhà thầu khánh thành trước thời hạn nhiều tháng vào ngày 21 tháng 10 năm 2012, cả ba gói thầu đã thông xe.

Từ Mai Dịch, qua cầu cạn trên cao và đường bộ trên cao, xe hơi đi thẳng qua đường Phạm Hùng, đường Khuất Duy Tiến, đến Bắc Hồ Linh Đàm, rồi cắt Quốc lộ 1A xuôi qua cầu Thanh Trì sang bên kia sông Hồng ra Quốc lộ 5 an toàn với tốc độ cho phép là 100 Km/h.

Ba nhà thầu được Bằng khen Chính phủ, Ban Quản lý dự án Thăng Long chúng tôi thì được Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Lễ khánh thành có Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng... đến dự.

Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa cũng có mặt trong buổi lễ.

Chúng tôi đang hoàn thành kế hoạch năm 2012.

Năm 2012 Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Vũ Ngọc Dương cùng một số anh chị em được Nhà thầu Hàn Quốc (Dự án cầu Vĩnh Thịnh) mời đi tham quan Hàn Quốc 10 ngày. Mọi người rất phấn khởi.

Anh Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, Vũ Văn Quân chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, chị Nguyễn Thị Oanh chuyên viên Phòng Kế hoạch đều được đi tham quan để chuẩn bị nghỉ hưu.

Tổng kết Cơ quan năm 2012 ngày 11 tháng 1 năm 2013, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường lại đến dự. Thứ trưởng phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho Ban tiếp tục quản lý các dự án mà Bộ Giao thông vận tải là Chủ đầu tư như:

1. Dự án cầu Thanh trì và đường Vành đai 3

1.1. Dự án nút giao Quốc lộ 5 (Cầu Bây) thuộc dự án cầu Thanh Trì

2. Dự án Đường vành đai 3 giai đoạn 2

2.1. Dự án nút giao Quốc lộ 6 (Thanh Xuân) thuộc đường VĐ3 GĐ2

2.2. Dự án Nút giao Trung Hòa (Trần Duy Hưng) thuộc đường VĐ3 GĐ2

3. Dự án cầu Vĩnh Thịnh

4. Dự án đường cao tốc Láng -Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long)

5. Dự án Quốc lộ 279

6. Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

...và 1 số dự án khác.

Năm 2012 Tổng Giám dốc Vũ Xuân Hòa, Phó Tổng Giám đốc Hồ Ngọc Loan, Trưởng phòng Quản lý dự án 4 Nguyễn Minh Lương và nhiều cán bộ (9) được Bằng khen Chiến sỹ thi đua Ngành GTVT năm 2010 - 2012 và một số khác được Bằng khen của Bộ GTVT.
Các anh chị: Hoàng Văn Phúc Trưởng phòng QLDA2, Nguyễn Thị Oanh chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch, Nguyễn Thanh An Văn thư Văn phòng, Vũ Văn Quân chuyên viên phòng Tài chính Kế toán đi hưu.  
Anh Phúc, Quân và chị Hồng Vân, chị Oanh đều không lên chuyên viên chính như tôi.

11. Blog, Thi đàn.
Cuối năm 2009 tôi nghe trên mạng có mời dự Thành lập câu lạc bộ Yahoo blog Hà Nội thì rất MUỐN THAM DỰ. SONG KHI NGHE NÓI 200,000 ĐỒNG ĐÓNG GÓP THÌ LẠI THÔI.
Tôi mở tài khoản năm 2009 và đăng nhiều blog, có quen chị Mèo Mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị quý và ra thăm trước, muốn kết nạp tôi.
Đầu Năm 2010 anh Võ An Ninh ở Biên Hòa ra Bắc dự gặp mặt đầu năm của Câu lạc bộ. Anh Ninh điện thoại báo mời tôi đến dự. Địa điểm là quán cá Long Vũ ven Hồ Tây. Tôi đến dự và họ kết nạp tôi vào câu lạc bộ.
Tháng 3 thì Gặp mặt chính thức ở Nhà hàng khách sạn Quốc Tử Giám có phát thẻ. Tôi đem một người bạn gái là Thùy đến dự.
Mấy năm sau chúng tôi gặp mặt đều đặn. Tôi được Bút Chì và Julie mời gặp mặt Yahoo blog nữa.
Tôi được Yahoo blog tặng giải thưởng cuộc thi Yahoo và Bạn.
Câu lạc bộ thơ Hà Nội cũng đến dự gặp mặt năm 2012, chúng tôi quen nhau.
Ông Thang Ngọc Pho là chủ tịch câu lạc bộ thơ Hà Nội.
Cuối năm 2012 Yahoo blog giải thể.
Chúng tôi chuyển sang blogger (blog của google) hoạt động tiếp.
Tôi thì đã chơi blogger từ 2009.
Tôi và một số mới chuyển sang Zing blog theo lời khuyên của bà Julie admin để viết và đăng blog tiếp từ2013 - nay.
Tôi được một giải CSB (Cửa sổ blog) Suất sắc cuộc thi viết blog chủ đề "Đẹp mãi Tết cổ truyền", 2 giải tích cực thi Sự kiện Hoa tháng ba viết về phụ nữ và CSB thi viết cảm nhận sách cuộc thi "Sách và tôi" tháng 9 năm 2014.
Tôi lên cấp danh hiệu Hot blogger và Pro blogger (4/2014).
Facebook cũng cho tôi tiếp tục thân số Yahoo blogger cũ. Câu lạc bộ Mùa Thu Hà Nội tiếp tục hoạt động.
Thi đàn Việt Nam cũng tham gia từ tháng 9 năm 2014. Hai tháng đăng 50 bài thơ. Mấy bài viết được đăng (6).
Thi đàn thì vui song không buôn dưa lê nhiều như Zing Me và facebook. Không có web chat.
Tôi quen ở Zing Me bạn nữ Soksaray JuliMimosa người Căm Pu Chia đang học cao học tại Paris Pháp và có trao đổi quà lưu niệm.
Cô ta làm hai bài thơ tặng bố tôi (đã mất) rất hay. Tôi rất cảm động.
Tôi tiếp tục tham gia sân chơi Internet.
Tài khoản thuê bao Internet là do Trường THCS Vĩnh Hưng đứng tên. 
Vợ tôi Trần Thị Tú Oanh là chủ thuê bao. Máy vi tính và webcam tự mua sắm.
Tôi có chứng chỉ Internet do Văn phòng Chính phủ cấp
Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học Internet

12. Mấy lời cuối chương 5 

Tôi làm chuyên viên Văn phòng dưới thời  anh Vũ Ngọc Dương từ 2007-2014.

Anh Nguyễn Văn Cán được bổ nhiệm Chánh Văn phòng từ tháng 8/2014.

                                                             Bằng khen của tôi năm 2013-2014
Vợ tôi về hưu trước tháng 3/2014, chúng tôi ăn lương và thu nhập làm cho Nhà nước đủ sống và có một người phụ thuộc là con gái Nguyễn Yến Thanh, sinh viên Đại học Hà Nội hết năm thứ ba.
...tôi được lên Lương A1 vượt khung 9% từ 1/10/2014 (Hệ số lương = 5,43)

  Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ ngoài đảng suốt thời gian đi làm nên tôi có thu nhập hàng tháng không cao, sống khá vất vả và chỉ có 1 người con gái.
Cái quý nhất ở đời người là cuộc sống, đời người chỉ sống có 1 lần. Tôi phấn đấu theo khả năng của mình. 
Tháng 8 năm 2014 anh Nguyễn Văn Cán lên Chánh Văn phòng và nhận sự bàn giao từ anh Dương dần dần... 
Hai anh Nguyễn Thanh Vĩnh và Đỗ Hạnh là 2 Phó Chánh Văn phòng như trước. Văn phòng suất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.
Hết chương 5.

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Công danh nho nhỏ


Chín hai lên Dê lớn...


Tác giả:Nguyễn Đông Sơn
Thể loại thơ:
Thời kỳ thơ:
Nội dung thơ:
Bẩy tám* đỗ đại học
Tám mươi tập sự xong
Tám tư chuyển Kỹ sư
Nghiệp khó xây từ từ
Chín hai lên Dê lớn*
*
Chín ba tôi cưới vợ
Chín tư sinh trưởng nữ
Chím lăm Kỹ sư năm
Hai phẩy bẩy tư rồi
Mười bậc xây được nửa*
**
Chín sáu bốn mốt tuổi
Chín bẩy tuổi bốn hai
Đường tôi đi còn dài
Sau lưng vẫn không phai
NHỮNG NĂM DÀI GIAN KHÓ..
.

Mười bậc xây được nửa...

GHI CHÚ:
-Bẩy tám*: Năm 1978
-Dê lớn*: 359 đồng lương theo Nghị định 234/HĐBT phát hành năm 1985 lên năm 1992 (lương cũ).
-xây được nửa*: Ngạch kỹ sư theo Nghị định 25/CP phát hành năm 1993 có 10 bậc cả thảy, mình lên được một nửa là 5 bậc (lương cũ).