Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Lớp tin học đáng quý

Tôi nhớ cuối năm 2005, anh Hân, Chánh Văn phòng cho tôi đi học lớp tin học do Bộ Tổ chức. Đây là lớp tin học mà tôi nhớ cho đến tận giờ. Chương trình có dạy internet.
Học 1 tháng liền. Hàng ngày đi học, trưa về cơ quan ăn trưa, chiều lại đi học tiếp. Chúng tôi học cả hai buổi.
Trường Đại học Công đoàn là nơi tổ chức lớp. Bộ môn tin học có 2 phòng có máy móc hiện đại đủ để đáp ứng yêu cầu học tập.
Thi trên mạng, điểm đưa vào kết quả lấy Giấy chứng nhận.
Văn phòng nơi tôi công tác có anh Vĩnh, Sơn và Thu Hà dự học cùng 1 lớp.
Tôi học đạt và được cấp chứng chỉ, vui lắm. Hôm bế mạc lớp, mọi người có tổ chức liên hoan ở nhà hàng, tôi đọc mấy bài thơ góp vui.
Đấy là cuối năm 2005.
Nay đã là tháng 7 năm 2013, gần 8 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ khoảng khắc cảm xúc khi nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp Tin học này.
Tôi hiện nay có nhiều tài khoản trên Internet là do học qua lớp Tin học này.