Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Mùa thu Hà Nội
Mùa Thu Hà Nội của chúng ta
Có bao nhiêu bạn đã tham gia
Năm nay gặp mặt lần thứ 6
Đăng ký đi dự cùng phấn đấu
*
88 Đào Tấn Hà Nội vui
21 tháng 9 cùng ăn chơi
Chương trình nghị sự cùng vui dự
Dẫn trình là MC Hoài Niệm
**
Nào Blogger và Facebooker
400 nghìn thôi đóng góp đi
Dự đi bạn nhé Thu đang đến
Anh Lao Quang Thau điểm danh đấy
*
Giáp Ngọ Thu vui OFF đến rồi
Lá vàng sẽ rụng, mùa Thu trôi
Mừng đi bạn nhé, vui gặp gỡ
Blogger và facebooker khắp các nơi...

Mình tặng CLB MTHN bài thơ:

"Mùa Thu Hà Nội"
Mùa Thu Hà Nội của chúng ta
Có bao nhiêu bạn đã tham gia
Năm nay gặp mặt lần thứ 6
Đăng ký đi dự cùng phấn đấu
*
88 Đào Tấn Hà Nội vui
21 tháng 9 cùng ăn chơi
Chương trình nghị sự cùng vui dự
Dẫn trình là MC Hoài Niệm
**
Nào Blogger và Facebooker
400 nghìn thôi đóng góp đi
Dự đi bạn nhé Thu đang đến
Anh Lao Quang Thau điểm danh đấy
*
Giáp Ngọ Thu vui OFF đến rồi
Lá vàng sẽ rụng, mùa Thu trôi
Mừng đi bạn nhé, vui gặp gỡ
Blogger và facebooker khắp các nơi...